top of page

Projekt “Loodusmetafoorid, mille järgi me elame” sündis Tallinna Ülikooli tudengi Egne Koroli initsiatiivil ja juhendamisel.

 

Meie keele- ja loodushuvilisse naiskonda kuulub kuus sama kooli tudengit erinevatelt erialadelt: Anastasija Karakai, Evelin Edro, Helena Hyldahl, Ingrid Vagur, Kärt Kaal ja Linnea-Rosi Meister.

Meid abistasid mentoritena keeleteadlane Mari Uusküla ja loodusgeograaf Reimo Rivis.

 

Aitäh, Tallinna Ülikool!

 

 

 

Handshakes
IMAG2831.jpg

Siin lehel olevad metafoorid on projekti meeskonna liikmete poolt kokku korjatud täpselt nendest kohtadest, kus neid leidub ehk siis igalt poolt: meie enda ja meid ümbritsevate inimeste kõnest, vanavanemate ütlemistest, Eesti autorite loodud ilukirjandusest ja mujalt. Enamik lehel kasutatud loodusfotosid on samuti projektinaiskonna varasalvest.

 

Metafoori tähenduse avamisel kasutasime Sõnaveebis (2021), fraseoloogiasõnaraamatus (2000) ja eesti keele seletavas sõnaraamatus (2009) toodud seletusi. Kui nimetatud lehekülgedel vaste puudus, panime pead kokku ning katsusime metafoorile  mõistetava tähenduse luua.

 

Loomulikult pole siia lehele jõudnud metafoorid isegi jäämäe tipp. Heal juhul on need lumehelbed jääme tipus, kuid loodame, et neid on siiski piisavalt, et puude taga metsa ja eesti keele rikkust kas paremini või siis veidi teisel viisil märkama panna.

 

 

 

KUI SOOVID MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Kontakt

Kasutatud materjalid

EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat. https://www.eki.ee/dict/ekss/ (21.04.2021).

Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina 2007. Leksikoloogia: Leksikoloogia harud. – Eesti keele käsiraamat 2007. https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?link=L_45 (21.04.2021).

Ivankova, Polina 2016. Mõistemetafoor ja selle liigitamine. Eesti autorite metafoori käsitlusi. Tartu: Tartu Ülikool [bakalaureusetöö].

Lakoff, George; Johnson, Mark; Vainik, Ene (tlk) 2011. Metafoorid, mille järgi me elame. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

PS. Vaata ka teisi eesti keele sõpru

estonian.ee lehelt!

 

 

IMG_9478.jpg
bottom of page