top of page

Loodusega seotud metafoorid valisime seetõttu, et eesti rahvas on alati loodusega sidet hoidnud ning isegi nimetanud end loodusrahvaks. See tähendab, et eesti keeles on palju loodusega seotud sõnu ja väljendeid, eriti tähendusülekandeid. Tihtipeale ei panda aga tähele, et tegemist on metafooridega. Projektiga püüamegi sellistele keelt rikastavatele sõnamängudele tähelepanu juhtida.

20180713_200214.jpg

METAFOORIDE TÄHENDUSI

20180722_080433.jpg

Veebilehele kogutud metafoorid on enamalt jaolt pärit projektiliikmeid ümbritsevast keskkonnast – kõnekeelest, ilukirjandusest, sõnastikest ehk kõikjalt, kust neid märgati.

 

Meie projekti esmane eesmärk on eestikeelseid loodusmetafoore eelkõige tutvustada ja elus hoida, mistõttu lähtusime metafoore ja tähendusi esitades mitte keeleteadusest, vaid lihtsamast loodusteaduslikust jaotusest.

Jagasime metafoorid seitsmeks suuremaks kategooriaks, võttes muuhulgas aluseks Martin Eessalu magistritöö “Elusloodus eesti keeles: prototüüpsus ning abstraktse taksonoomia konstrueerimine”. 

bottom of page